Požičovňa ferratových setov
+421 948 72 12 12
info@ferratadveveze.sk

Adresa 
Liptovské Revúce
časť Zahorovo

 

Pred návštevou ferraty si prečítajte stručný prevádzkový poriadok:

  • Na trase je zakázané: zakladať ohne alebo udržiavať otvorené ohne, jazdiť na bicykli alebo na koni, vykonávať terénne úpravy, vybočovať z vyznačenej trasy, zbierať lesné plody, táboriť, rušiť ticho a pokoj, znečisťovať okolie odpadkami, poškodzovať lesné porasty a rastliny, ohrozovať živočíchy a biotopy.

 

  • Zároveň je dôležité rešpektovať a dodržiavať pokyny orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť.

 

  • Náučný chodník nie je možné využívať na výcvik, na hromadné súťaže a masové organizovanie športových podujatí.

 

  • Organizovanie hromandných športových podujatí a organizovaných akcií podlieha samostatnému súhlasu správcu ferrát. 

 

  • Na ferratách platí zákaz prevádzkovania komerčných aktivít sprievodcov, vodcov, cestovných agentúr bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Od komerčných subjektov požaduje správca úhradu poplatku na údržbu ferrát 2,-€ za klienta na deň (kto ferraty používa komerčne mal by sa podieľať na ich údržbe).

 

  • Rešpektujte prípadné uzávery v prípade ťažby, údržby a počas odstraňovania prípadných kalamít.

 

  • Prechod chodníkom a ferratou je na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame poistenie pre prípad zásahu HZS – zavolať ich môžete na čísle 18 300.

 

  • V prípade nepriaznivého počasia neodporúčame žiadne výstupy na ferratu

Pred výstupom na Ferratu odporúčame všetkým návštevníkom poistiť sa. Uzatvorte si výhodné poistenie do hôr online.

 

Otváracia doba:

Náučný chodník a zaistená cesta ferrata sa môže využívať v období od 15. 6 do 31. 1.bežného roka. Pohyb je dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.